0826.777.333 - 0975574829

Kệ kho chứa hàng

Mã SP: KKCH
Bảo hành: 36 tháng
Giá: Liên hệ
Tình trạng: còn hàng
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Kệ Việt chuyên cung cấp các trang thiết bị cho các kho chứa hàng hóa, các loại giá kệ để hàng có kết cầu bằng sắt thép. Công ty chúng tôi nhận làm theo thiết kế đơn đặt hàng, sản phẩm có chất lượng tốt nhất kiểu dáng đẹp nhất, là lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp sử dụng.
 • Với nhu cầu hiện tại của thị trường thì yếu tố kho hàng luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy để đáo ứng được nhu cầu trong mỗi kho chứa là vô cùng quan trọng.
 • Chúng tôi đã đưa ra thị trường với nhiều tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu đó.
 • Một trong những sản phẩm đang là thế mạnh của Kệ Việt đó chính là kệ kho chứa hàng giá rẻ với nhiều modun khác nhau.
 • BẢNG GIÁ KỆ SẮT AKH TẠI KHO
  SỬ DỤNG SÀN RỘNG 30CM  - CỘT V3X3
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D60 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             198,900
  2 D60 X R30 X C80 X 2 SÀN             Bộ             210,000
  3 D60 X R30 X C100 X 3 SÀN            Bộ             258,600
  4 D60 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             301,800
  5 D60 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             275,400
  6 D60 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             318,600
  7 D60 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             343,800
  8 D60 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             387,000
  9 D60 X R30 X C200 X 5 SÀN           Bộ             429,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D80 X R30 X C60 X 2 SÀN             Bộ             226,500
  2 D80 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             235,200
  3 D80 X R30 X C100 X 3 SÀN           Bộ             301,800
  4 D80 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             359,400
  5 D80 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             318,300
  6 D80 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             375,900
  7 D80 X R30 X C150 X 4 SÀN          Bộ             401,400
  8 D80 X R30 X C150 X 5 SÀN             Bộ             459,000
  9 D80 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             501,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D100 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             256,500
  2 D100 X R30 X C80 X 2 SÀN             1Bộ             264,000
  3 D100 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             345,000
  4 D100 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             417,000
  5 D100 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             361,500
  6 D100 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             433,500
  7 D100 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             459,000
  8 D100 X R30 X C150 X 5 SÀN           Bộ             531,000
  9 D100 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             573,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH           GIÁ BÁN
  1 D120 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             286,500
  2 D120 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             294,000
  3 D120 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             390,000
  4 D120 X R30 X C100 X 4 SÀN           Bộ             477,000
  5 D120 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             406,500
  6 D120 X R30 X C120 X 4 SÀN           Bộ             493,500
  7 D120 X R30 X C150 X 4 SÀN             Bộ             519,000
  8 D120 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             606,000
  9 D120 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             648,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D150 X R30 X C60 X 2 SÀN          Bộ             328,500
  2 D150 X R30 X C80 X 2 SÀN           Bộ             337,500
  3 D150 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             453,000
  4 D150 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             561,000
  5 D150 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             469,500
  6 D150 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             577,500
  7 D150 X R30 X C150 X 4 SÀN           Bộ             603,000
  8 D150 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             711,000
  9 D150 X R30 X C200 X 5 SÀN            Bộ             753,000
  SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  - CỘT V3X5
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D60 X R40 X C60 X 2 SÀN             Bộ             235,500
  2 D60 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             243,000
  3 D60 X R40 X C100 X 3 SÀN           Bộ             319,500
  4 D60 X R40 X C100 X 4 SÀN           Bộ             378,000
  5 D60 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             339,000
  6 D60 X R40 X C120 X 4 SÀN         Bộ             397,500
  7 D60 X R40 X C150 X 4 SÀN           Bộ             426,000
  8 D60 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ             483,000
  9 D60 X R40 X C200 X 5 SÀN             Bộ             535,500
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D80 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             276,000
  2 D80 X R40 X C80 X 2 SÀN           Bộ             283,500
  3 D80 X R40 X C100 X 3 SÀN            Bộ             381,000
  4 D80 X R40 X C100 X 4 SÀN             Bộ             459,000
  5 D80 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             400,500
  6 D80 X R40 X C120 X 4 SÀN             Bộ             478,500
  7 D80 X R40 X C150 X 4 SÀN             Bộ             507,000
  8 D80 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             585,000
  9 D80 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             637,500
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D100 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             315,000
  2 D100 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             322,500
  3 D100 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             439,500
  4 D100 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             537,000
  5 D100 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             459,000
  6 D100 X R40 X C120 X 4 SÀN            Bộ             556,500
  7 D100 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             585,000
  8 D100 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             682,500
  9 D100 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             735,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D120 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             351,000
  2 D120 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             358,500
  3 D120 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             493,500
  4 D120 X R40 X C100 X 4 SÀN          Bộ             609,000
  5 D120 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             513,000
  6 D120 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             628,500
  7 D120 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             657,000
  8 D120 X R40 X C150 X 5 SÀN            Bộ             772,500
  9 D120 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ             825,000
  SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  - CỘT V3X5
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D150 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             453,000
  2 D150 X R40 X C80 X 2 SÀN             Bộ             462,000
  3 D150 X R40 X C100 X 3 SÀN          Bộ             646,500
  4 D150 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             813,000
  5 D150 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             666,000
  6 D150 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             832,500
  7 D150 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             861,000
  8 D150 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,027,500
  9 D150 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,080,000
  SỬ DỤNG SÀN RỘNG 50 CM  - CỘT V3X5
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D100 X R50 X C60 X 2 SÀN        Bộ             372,400
  2 D100 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             380,800
  3 D100 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             527,800
  4 D100 X R50 X C100 X 4 SÀN            Bộ             658,000
  5 D100 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             546,000
  6 D100 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             676,200
  7 D100 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             702,800
  8 D100 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ             833,000
  9 D100 X R50 X C200 X 5 SÀN             Bộ             882,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D120 X R50 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
  2 D120 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             429,800
  3 D120 X R50 X C100 X 3 SÀN         Bộ             603,400
  4 D120 X R50 X C100 X 4 SÀN             Bộ             758,800
  5 D120 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             621,600
  6 D120 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
  7 D120 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
  8 D120 X R50 X C150 X 5 SÀN           Bộ             959,000
  9 D120 X R50 X C200 X 5 SÀN       Bộ          1,008,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D150 X R50 X C60 X 2 SÀN            Bộ             501,200
  2 D150 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             508,200
  3 D150 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             721,000
  4 D150 X R50 X C100 X 4 SÀN           Bộ             915,600
  5 D150 X R50 X C120 X 3 SÀN           Bộ             739,200
  6 D150 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             933,800
  7 D150 X R50 X C150 X 4 SÀN            Bộ             960,400
  8 D150 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,155,000
  9 D150 X R50 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,204,000
  SỬ DỤNG SÀN RỘNG 60 CM  - CỘT V3X5
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D100 X R60 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
  2 D100 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             429,800
  3 D100 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             603,400
  4 D100 X R60 X C100 X 4 SÀN         Bộ             758,800
  5 D100 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             621,600
  6 D100 X R60 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
  7 D100 X R60 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
  8 D100 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ             959,000
  9 D100 X R60 X C200 X 5 SÀN             Bộ          1,008,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D120 X R60 X C60 X 2 SÀN           Bộ             484,400
  2 D120 X R60 X C80 X 2 SÀN        Bộ             491,400
  3 D120 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             695,800
  4 D120 X R60 X C100 X 4 SÀN            Bộ             882,000
  5 D120 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             714,000
  6 D120 X R60 X C120 X 4 SÀN             Bộ             900,200
  7 D120 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ             926,800
  8 D120 X R60 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,113,000
  9 D120 X R60 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,162,000
  STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
  1 D150 X R60 X C60 X 2 SÀN            Bộ             579,600
  2 D150 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             586,600
  3 D150 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             838,600
  4 D150 X R60 X C100 X 4 SÀN           Bộ          1,072,400
  5 D150 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             856,800
  6 D150 X R60 X C120 X 4 SÀN           Bộ          1,090,600
  7 D150 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ          1,117,200
  8 D150 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,351,000
  9 D150 X R60 X C200 X 5 SÀN         Bộ          1,400,000
Bản vẽ chi tiết dựa trên auto cad do công ty Kệ Việt thiết kế :

ke-kho-chua-hang_1
 
Bản vẽ này do kỹ sư Hoàng Thiên thiết kế và đưa vào sản xuất với số lượng 360 bộ lắp đặt cho kho chứa phụ tùng Honda tại 6 chi nhánh ở Sóc Sơn – Hà Nội.
Hình ảnh chi tiết sản phẩm kệ kho khi lắp đặt :


ke-kho-chua-hang_2
 
Hình ảnh trên được lắp đặt tại Hà Nội với những kích thước khác nhau, phù hợp cho kho chứa đồ, phòng trung bày hàng mẫu, kho để chứng từ của bộ phận văn phòng.
Kích thước bộ kệ kho chứa hàng :
 1. Rộng 50cm, dài 100cm, cao 180cm có 4 tầng
 2. Rộng 60cm, dài 120cm, cao 200cm có 5 tầng
 3. Rộng 60cm, dài 150cm, cao 250cm có 6 tầng
Ngoài ra Kệ Việt còn sản xuất theo kích thước đặt hàng riêng của khách hàng. Giao hàng lắp đặt nhanh chóng trong vòng 5 ngày với số lượng nhiều.
Một số tỉnh thành đang sử dụng sản phẩm kệ kho chứa hàng nhiều nhất hiện nay như Hải Phòng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên.
Hiện nay Kệ Việt đã mở thêm chi nhánh tại Hà Đông để tiện vận chuyển cho khách hàng tại Bến xe Yên Nghĩa cũng như lắp đặt tại các khu vực lân cận nhanh nhất.


ke-kho-chua-hang_3
 
Chất liệu kệ kho chứa hàng :
Hệ thống khung kệ, mặt sàn có cấu tạo 100% thép chống rỉ, được gấp mép hàn chập và sơn tĩnh điện có độ bền trên 10 năm và có tính đa năng cao.
Cung cấp loại giá kệ này với nhiều kích thước khác nhau trên toàn quốc.
Chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như giá kệ siêu thị, kệ sắt, giá kệ để tài liệu, kệ công nghiệp và kệ kho chất lượng cao.
Liên hệ với chúng tôi : 0975 574 829 gặp Thành Hưng để được tư vấn tốt nhất.


Bình luận Facebook
KEVIETNAM.VN - CÔNG TY TNHH AKH VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 1A Phố Sa Đôi ( Cạnh Cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - HN

Chi Nhánh : 140 Đinh Tiên Hoàng - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất : Số 39 Cụm 2, Đoài Khê, Đan Phượng, Hà Nội
Tel: 0826.777.333  - 0975574829 * Fax: 04 6291 6782 
Website: www.kevietnam.vn Email: kevietvn@gmail.com

Đang online: 4
Tổng truy cập: 1872673
© 2014 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ KEVIET.VN
Nhà máy cơ khí Kệ Việt chuyên sản xuất và cung cấp các loại giá kệ siêu thị, kệ sắt, giá kệ để tài liệu, kệ công nghiệp, kệ kho chứa hàng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau. Các sản phẩm của công ty chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá thành cũng như tính tiện dụng của thiết bị. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu, tư vấn mở siêu thị, tư vấn các giải pháp cho các kho chứa hàng hóa.
Hiện nay công ty Kệ Việt đang cung cấp các hạng mục chủ yếu như giá kệ siêu thị, kệ kho chứa hàng, giá kệ để tài liệu ở nội thành Hà Nội và các tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh thành khác. 

giá kệ siêu thị, kệ siêu thị, giá kệ để tài liệu, kệ để hồ sơ, kệ sắt, giá kệ để hàng, kệ công nghiệp, giá kệ trung tải, kệ kho, kệ kho chứa hàng, giá kệ siêu thị, kệ để hàng, kệ kho chứa hàng, kệ kho
anh1
Tư vấn khách hàng
Thành Hưng:0975574829
Tuấn Thành:0975687674
Hoàng Thiên:0983735235
Nguyễn Hùng:0826777333