0826.777.333 - 0975574829

Thanh Lý Kệ Sắt V Lỗ Đa Năng

Cập nhật: 01/06/2021
Lượt xem: 12283
CHÚNG TÔI CẦN THANH LÝ LƯỢNG LỚN GIÁ KỆ SẮT V LỖ ĐA NĂNG: 
***
Chúng tôi cần thanh lý gấp số lượng lớn kệ sắt v lỗ đa năng còn mới 99% giá rẻ.
Do công ty chúng tôi chuyên sản xuất giá kệ để kho cho 2 công ty đó là Hon Da và Yamaha Việt Nam. Nhưng vì lô hàng sản xuất ra không đúng kích thước chủng loại yêu cầu của bên đối tác vì vậy chúng tôi thanh lý giá rẻ để giải phóng kho hàng.
Đây là hình ảnh mô tả sản phẩm Kệ Việt Nam:
(Thực tế sản phẩm là cao 200cm và có 4 tấm mặt sàn ) còn như hình là 5 mặt sàn.
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-27

 

Hiện tại chúng tôi còn một số kích thước tiêu chuẩn như sau:

 BẢNG GIÁ KỆ SẮT V LỖ MỚI CẬP NHẬT 
*********

BẢNG GIÁ KỆ SẮT AKH TẠI KHO
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 30CM  - CỘT V3X3
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             198,900
2 D60 X R30 X C80 X 2 SÀN             Bộ             210,000
3 D60 X R30 X C100 X 3 SÀN            Bộ             258,600
4 D60 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             301,800
5 D60 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             275,400
6 D60 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             318,600
7 D60 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             343,800
8 D60 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             387,000
9 D60 X R30 X C200 X 5 SÀN           Bộ             429,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R30 X C60 X 2 SÀN             Bộ             226,500
2 D80 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             235,200
3 D80 X R30 X C100 X 3 SÀN           Bộ             301,800
4 D80 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             359,400
5 D80 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             318,300
6 D80 X R30 X C120 X 4 SÀN            Bộ             375,900
7 D80 X R30 X C150 X 4 SÀN          Bộ             401,400
8 D80 X R30 X C150 X 5 SÀN             Bộ             459,000
9 D80 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             501,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             256,500
2 D100 X R30 X C80 X 2 SÀN             1Bộ             264,000
3 D100 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             345,000
4 D100 X R30 X C100 X 4 SÀN             Bộ             417,000
5 D100 X R30 X C120 X 3 SÀN            Bộ             361,500
6 D100 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             433,500
7 D100 X R30 X C150 X 4 SÀN            Bộ             459,000
8 D100 X R30 X C150 X 5 SÀN           Bộ             531,000
9 D100 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             573,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH           GIÁ BÁN
1 D120 X R30 X C60 X 2 SÀN            Bộ             286,500
2 D120 X R30 X C80 X 2 SÀN            Bộ             294,000
3 D120 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             390,000
4 D120 X R30 X C100 X 4 SÀN           Bộ             477,000
5 D120 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             406,500
6 D120 X R30 X C120 X 4 SÀN           Bộ             493,500
7 D120 X R30 X C150 X 4 SÀN             Bộ             519,000
8 D120 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             606,000
9 D120 X R30 X C200 X 5 SÀN             Bộ             648,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R30 X C60 X 2 SÀN          Bộ             328,500
2 D150 X R30 X C80 X 2 SÀN           Bộ             337,500
3 D150 X R30 X C100 X 3 SÀN             Bộ             453,000
4 D150 X R30 X C100 X 4 SÀN            Bộ             561,000
5 D150 X R30 X C120 X 3 SÀN             Bộ             469,500
6 D150 X R30 X C120 X 4 SÀN             Bộ             577,500
7 D150 X R30 X C150 X 4 SÀN           Bộ             603,000
8 D150 X R30 X C150 X 5 SÀN            Bộ             711,000
9 D150 X R30 X C200 X 5 SÀN            Bộ             753,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R40 X C60 X 2 SÀN             Bộ             235,500
2 D60 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             243,000
3 D60 X R40 X C100 X 3 SÀN           Bộ             319,500
4 D60 X R40 X C100 X 4 SÀN           Bộ             378,000
5 D60 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             339,000
6 D60 X R40 X C120 X 4 SÀN         Bộ             397,500
7 D60 X R40 X C150 X 4 SÀN           Bộ             426,000
8 D60 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ             483,000
9 D60 X R40 X C200 X 5 SÀN             Bộ             535,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             276,000
2 D80 X R40 X C80 X 2 SÀN           Bộ             283,500
3 D80 X R40 X C100 X 3 SÀN            Bộ             381,000
4 D80 X R40 X C100 X 4 SÀN             Bộ             459,000
5 D80 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             400,500
6 D80 X R40 X C120 X 4 SÀN             Bộ             478,500
7 D80 X R40 X C150 X 4 SÀN             Bộ             507,000
8 D80 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             585,000
9 D80 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             637,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             315,000
2 D100 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             322,500
3 D100 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             439,500
4 D100 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             537,000
5 D100 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             459,000
6 D100 X R40 X C120 X 4 SÀN            Bộ             556,500
7 D100 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             585,000
8 D100 X R40 X C150 X 5 SÀN           Bộ             682,500
9 D100 X R40 X C200 X 5 SÀN          Bộ             735,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R40 X C60 X 2 SÀN          Bộ             351,000
2 D120 X R40 X C80 X 2 SÀN            Bộ             358,500
3 D120 X R40 X C100 X 3 SÀN             Bộ             493,500
4 D120 X R40 X C100 X 4 SÀN          Bộ             609,000
5 D120 X R40 X C120 X 3 SÀN             Bộ             513,000
6 D120 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             628,500
7 D120 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             657,000
8 D120 X R40 X C150 X 5 SÀN            Bộ             772,500
9 D120 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ             825,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM  - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R40 X C60 X 2 SÀN            Bộ             453,000
2 D150 X R40 X C80 X 2 SÀN             Bộ             462,000
3 D150 X R40 X C100 X 3 SÀN          Bộ             646,500
4 D150 X R40 X C100 X 4 SÀN            Bộ             813,000
5 D150 X R40 X C120 X 3 SÀN            Bộ             666,000
6 D150 X R40 X C120 X 4 SÀN          Bộ             832,500
7 D150 X R40 X C150 X 4 SÀN            Bộ             861,000
8 D150 X R40 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,027,500
9 D150 X R40 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,080,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 50 CM  - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R50 X C60 X 2 SÀN        Bộ             372,400
2 D100 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             380,800
3 D100 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             527,800
4 D100 X R50 X C100 X 4 SÀN            Bộ             658,000
5 D100 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             546,000
6 D100 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             676,200
7 D100 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             702,800
8 D100 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ             833,000
9 D100 X R50 X C200 X 5 SÀN             Bộ             882,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R50 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
2 D120 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             429,800
3 D120 X R50 X C100 X 3 SÀN         Bộ             603,400
4 D120 X R50 X C100 X 4 SÀN             Bộ             758,800
5 D120 X R50 X C120 X 3 SÀN             Bộ             621,600
6 D120 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
7 D120 X R50 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
8 D120 X R50 X C150 X 5 SÀN           Bộ             959,000
9 D120 X R50 X C200 X 5 SÀN       Bộ          1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R50 X C60 X 2 SÀN            Bộ             501,200
2 D150 X R50 X C80 X 2 SÀN             Bộ             508,200
3 D150 X R50 X C100 X 3 SÀN           Bộ             721,000
4 D150 X R50 X C100 X 4 SÀN           Bộ             915,600
5 D150 X R50 X C120 X 3 SÀN           Bộ             739,200
6 D150 X R50 X C120 X 4 SÀN            Bộ             933,800
7 D150 X R50 X C150 X 4 SÀN            Bộ             960,400
8 D150 X R50 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,155,000
9 D150 X R50 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,204,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 60 CM  - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R60 X C60 X 2 SÀN          Bộ             422,800
2 D100 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             429,800
3 D100 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             603,400
4 D100 X R60 X C100 X 4 SÀN         Bộ             758,800
5 D100 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             621,600
6 D100 X R60 X C120 X 4 SÀN            Bộ             777,000
7 D100 X R60 X C150 X 4 SÀN          Bộ             803,600
8 D100 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ             959,000
9 D100 X R60 X C200 X 5 SÀN             Bộ          1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R60 X C60 X 2 SÀN           Bộ             484,400
2 D120 X R60 X C80 X 2 SÀN        Bộ             491,400
3 D120 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             695,800
4 D120 X R60 X C100 X 4 SÀN            Bộ             882,000
5 D120 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             714,000
6 D120 X R60 X C120 X 4 SÀN             Bộ             900,200
7 D120 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ             926,800
8 D120 X R60 X C150 X 5 SÀN            Bộ          1,113,000
9 D120 X R60 X C200 X 5 SÀN            Bộ          1,162,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R60 X C60 X 2 SÀN            Bộ             579,600
2 D150 X R60 X C80 X 2 SÀN            Bộ             586,600
3 D150 X R60 X C100 X 3 SÀN             Bộ             838,600
4 D150 X R60 X C100 X 4 SÀN           Bộ          1,072,400
5 D150 X R60 X C120 X 3 SÀN            Bộ             856,800
6 D150 X R60 X C120 X 4 SÀN           Bộ          1,090,600
7 D150 X R60 X C150 X 4 SÀN            Bộ          1,117,200
8 D150 X R60 X C150 X 5 SÀN             Bộ          1,351,000
9 D150 X R60 X C200 X 5 SÀN         Bộ          1,400,000

LƯU Ý : BỘ KỆ GỒM 4 SÀN 3 NGĂN CHỨA HÀNG VÀ 1 NÓC NHÉ! QUÝ KHÁCH CÓ THỂ MUA THÊM HOẶC BỚT SÀN THEO YÊU CẦU VỚI GIÁ CỰC KỲ HỢP LÝ!
KHUYẾN MẠI:

KỆ VIỆT MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG THEO ĐÚNG BÁO GIÁ TRÊN, GIÁ CHƯA GỒM VẬN CHUYỂN, QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC VẬN CHUYỂN VỚI GIÁ CỰC KỲ ƯU ĐÃI.
LIÊN HỆ HOTLINE : 0975 574 829 ĐỂ MUA HÀNG


thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng-6
 
Khách hàng có thể mua thêm tấm để lắp thêm tùy ý. Lưu ý là bộ kệ đầy đủ phụ kiện ke góc và ốc vít..
Vì công ty thanh lý giá đã quá thấp rồi lên chúng tôi xuất hàng tại kho 
Số 1A Phố Sa Đôi ( cạnh cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Qúy khách hàng vui lòng qua kho xem hàng và lấy hàng trực tiếp.
Công ty có hỗ trợ gọi giúp xe vận chuyển, Miễn phí lắp đặt với tất cả những đơn hàng của cty chúng tôi bán ra.

thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng-7
 
Thông số kỹ thuật:
Kệ được sử dụng sàn dày 0,7mm có gân tăng cứng.
Lưu ý : Gân tăng cứng được gấp sóng chịu lực, cái này thì đối với các mặt hàng gia công không của nhà máy sẽ không có, vì làm như vậy giá thành bộ giá kệ sẽ đội lên phần nhân công. còn kệ của chúng tôi được làm trên dây truyền tự động vì vậy được giảm rất nhiều nhân công.
Cột kệ được sử dụng cột 3x5mm có độ dày 1,8mm có đột lỗ đều trên thân cột, hàng này được lốc bằng máy tự động, không có ba via cũng như vết xước.
Sơn tĩnh điện : Toàn bộ giá kệ được sử lý photphat theo đúng quy trình, tẩy sạch không để lại tạp chất làm cho mặt kệ mịn hơn, sơn bám dính hơn tăng tuổi thọ cho kệ, không có tác nhân làm rỉ sét.


thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng-8
 
Để mua hàng trực tiếp, xem hàng đúng chất lượng và giá cả quý khách hàng có thể qua trực tiếp kho hàng của chúng tôi tại địa chỉ 245 Nguyễn Khang cầu giấy để mua hàng.
Vì hiện nay trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm tương tự như của chúng tôi nhưng độ dày sàn, cột không đúng như những gì mô tả vì vậy quý khách hàng có thể xem trực tiếp để yên tâm hơn.
Một số đơn vị trung gian lấy hàng chỗ khác sẽ không có kho hàng thực tế, quý khách nên cân nhắc.
Qúy khách có thể mua hàng qua điện thoại số : 0975 574 829 gặp Thành Hưng. 


thanh-ly-ke-sat-v-lo-2

thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng-9

thanh-ly-ke-sat-v-lo-3

thanh lý kệ sắt v lỗ đa năng-10

thanh-ly-ke-sat-v-lo-4
Lưu ý :
Hàng này là hàng đặt chúng tôi sản xuất vì vậy không thể so sánh với hàng chợ, hàng mỏng được. 
Sàn chúng tôi sử dụng là sàn dày 0,6mm sơn tĩnh điện ba lớp được xử lý photphat kỹ lưỡng, tạo nên bề mặt nhẵn mịn, sơn bám chắc không bị bong, không bị tạp chất làm rỉ sét tăng tuổi thọ cho kệ.
Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp ra thị trường đảm bảo không xước sát, được bảo hành 5 năm về chất lượng.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được lắp đặt phục vụ nhanh nhất, giá thành tốt nhất, chất lượng hoàn hảo nhất.
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-26
GIỚI THIỆU SƠ QUA VỀ CHẤT LIỆU SẢN XUẤT RA BỘ GIÁ KỆ SẮT V LỖ : 
Sắt V lỗ: vật liệu xây dựng phổ biến nhất hiện nay để thiết kế ra được nhiều kệ sắt V lỗ khác nhau trong gia đình từ sắt. Tuổi thọ cao, lắp ráp dễ dàng, di chuyển nhẹ nhàng, chống nước tuyệt đối.
Ngoài ra, sắt V lỗ còn nhiều đặc điểm nổi bật khác như:
- Chống rỉ sét với lớp sơn thế hệ mới: sơn tĩnh điện là công nghệ sơn được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hàng hải, công nghiệp hàng không, công nghiệp sản xuất xe ô tô và xe gắn máy làm cho sắt đẹp, tuổi thọ của Sắt lâu dài trên 20 năm
KỆ VIỆT NAM: là công ty chuyên cung cấp Sỉ và Lẻ Sắt V Lỗ, Mâm Sắt, cắt Sắt theo yêu cầu, lắp ráp kệ Sắt V Lỗ theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc. Hàng luôn có sẵn số lượng, giá gốc từ xưởng không qua trung gian, LH điện thoại để được báo giá tốt cho số lượng.
Sắt lỗ chữ V là sản phẩm được sử dụng nhiều hiện nay có tác dụng chính là để lắp ráp thành các kệ sắt đa năng phù hợp với nhiều kiểu không gian chật hẹp . Những sản phẩm này được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến với độ bền cao. Kệ sắt V lỗ giá rẽ tại Hà Nội được lắp ghép từ những thanh thép đơn là sản phẩm mà bạn rất dễ bắt gặp ở bất cứ đâu.
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-25
Sắt V lỗ  là sản phẩm được làm từ chất liệu sắt nguyên chất 100% đảm bảo chất lượng luôn đạt mức cao nhất. Đây chính là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm và thời gian sử dụng có độ bền lâu.
Sản phẩm sắt V lỗ có hình chữ V, trên thân có các lỗ nhỏ với mục đích là bắt vít là liên kết các thanh sắt đơn vào với nhau một cách dễ dàng. Những lỗ nhỏ này nằm trải đều trên thân sắt nên bạn có thể bắt bulong cứ vị trí nào bạn muốn.
Bên ngoài của sắt V lỗ được phun một lớp sơn tĩnh điện có tác dụng chống ăn mòn bởi thời gian, không bị oxy hóa bởi môi trường. Như vậy bạn có thể sở dụng sản phẩm lâu dài, hiệu quả mà vô cùng tiết kiệm.
Sản phẩm sắt V lỗ được dùng trong việc lắp ghép nhiều kệ sắt để đựng đồ đạc như: lắp ghép kệ để hàng, kệ trưng bày sản phẩm, kệ hồ sơ.....
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-24


LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÔNG TY TNHH AKH VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 1A Phố Sa Đôi ( cạnh cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Nhà máy : KCN Phùng – Đan Phượng – Hà Nội
Điện thoại : 
0975 574 829 – 0975 687 674 – 0983 735 235
Website : http://keviet.vn – http://akh.vn – http://kevietnam.vn
Gmail : kevietvn@gmail.com
 
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-15
Các loại kích thước sắt V lỗ giá rẻ tại Hà Nội phổ biến hiện nay là: V 3x3, 4x4,3x5, 4x6; chiều dài của các thanh gồm 3 loại là: 2m, 2m4, 3m. Với độ dãn kích thước như vậy, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đối với không gian dài, rộng bạn có thể chỉ cần bắt ốc dài liên kết lại mà không cần bắt nối giúp cho kệ sắt được liền mạch, liên kết dễ dàng với nhau.
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-16
 
Ngoài ra để giúp cho việc lắp ghép dễ dàng và tiện lợi, bộ sản phẩm sắt V lỗ giá rẻ tại Hà Nội còn kèm theo Bulong , Bazke góc tam giác , chân nhựa chống chài sàn theo loại sắt V lỗ mà quý khách lựa chọn khi mua hoặc lắp đặt kệ.
- Là loại kệ đa dạng về mẫu mã, được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.
 
- Phù hợp để chứa hàng với tải trọng nhẹ và không gian lưu trữ chật hẹp.
 
- Là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp bằng bulong nên dễ dàng tháo ráp thay đổi kích thước.
 
- Kệ V Lỗ Đa Năng được sơn tĩnh điện độ bền cao,chống ẩm mốc,ôxi hóa.

thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-17
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-18
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-19
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-20

 
NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP RẤT NHIỀU CÁC SẢN PHẨM GIÁ KỆ MỚI QUÝ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO:
_______________:

Kệ kho hàng, Kệ công nghiệp, kệ kho, giá kệ kho hàng với nhiều mẫu, kiểu dáng đa dạng, kích thước theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu.
Ngoài sản xuất kệ để hàng đa năng mới, Công ty  còn chuyên kệ để hàng thanh lý, thanh lý kệ sắt giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư.
Kệ để hàng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tùy theo nhu cầu và tính chất để hàng.
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-23
Đối với các đơn vị sản xuất, kho vừa là nơi chứa nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất vừa là nơi chứa thành phẩm.
Đối với các đơn vị thương mại kệ kho là nơi dự trữ hàng hóa, tránh bị gián đoạn trong quá trình lưu chuyển hàng hóa, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng của khách hàng, bảo quản hàng hóa khô ráo tránh bị ẩm mốc, mối, mọt, tiết kiệm tối đa diện tích thuê kho với chi phí thuê kho trên 1m2 ngày càng cao. Tốc độ nhập nhập hàng và xuất hàng sẽ diễn ra nhanh chóng nếu bố trí, quy hoạch hợp lý.
Ngoài kệ để hàng,Sắt V Lỗ còn chuyên sản xuất phân phối giá kệ siêu thị cho các siêu thị, cửa hàng tự chọn
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-22
Kệ kho hàng CAM KẾT: Ảnh thật 100%, Giá tốt nhất, sản phẩm chất lượng cao
kệ kho hàng công nghiệp
Kệ kho xanh cam
Kệ Để Hàng Nặng
Kệ kho hàng, giá kệ kho hàng công nghiệp được phân loại theo tải trọng gồm có:
Kệ kho hàng tải trọng nặng ( từ 500kg/sàn trở lên)
Kệ kho hàng tải trọng trung bình (100 – 500 kg/sàn)
Kệ kho hàng tải trọng nhẹ (35-70kg)
Đây là loại kệ kho kiểu dáng công nghiệp vô cùng chắc khỏe
kệ sắt công nghiệp trong kho
kệ sắt v lỗ kho hàng công nghiệp
Loại kệ sắt V lỗ này chi phí tiết kiệm hơn và để hàng nhẹ hơn. Bạn cần kệ sắt để hàng đa dạng?
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-21
Kệ kho hàng Xem ngay tại: Kệ sắt đa năng
Kệ để hàng hóa chất công nghiệp
Kệ để hàng hạng nặng khu công nghiệp
Kệ công nghiệp để pallet
kệ kho
kệ kho hàng giá rẻ
kệ kho hàng tại hà nội
kệ kho hàng màu trắng
Dàn kệ kho màu ghi sáng mà kệ đã lắp đặt
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-20
* Khách cần xem chi tiết về Kệ kho công nghiệp xem tại: Kệ công nghiệp
Kệ kho hàng Lưu ý: Kệ kho của đa dạng về tải trọng và màu sắc. Tùy bạn lựa chọn
Giá sách sắt đa năng được sử dụng phổ biến trong kho chứa hàng, thư viện… bởi độ bền cao, trọng lượng lớn và cho nhiều mục đích khác nhau. Sản phẩm được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện, chống ghỉ, oxy hóa bền đẹp theo thời gian.

Kệ sắt có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn, như kệ sắt v lỗ dùng để hồ sơn và vật dụng khác. Giá kệ sắt v lỗ , kệ sắt trang trí trong các văn phòng, cơ quan giúp bảo quản tài liệu dễ dàng hơn..
 thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-19
Giá kệ sắt v lỗ giá rẻ do công ty kệ sắt Kệ Việt chuyên sản xuất và lắp đặt là giải pháp tuyệt vời. Giúp cho công ty và các văn phòng lưu trữ tài liệu hồ sơ của mình an toàn và gọn gàng hơn.
 
Kệ sắt v lỗ là thiết bị không thể thiếu cho các hệ thống nhà kho tải trọng nhẹ và trung bình. Sử dụng cho các kho hàng nhà máy, công ty tổ chức từ tải trọng 50kg – 200kg trên 1 mặt sàn. Kệ được sản xuất đa dạng về kích thước, màu sắc và tải trọng.
Kệ sắt v lỗ để hàng giá rẻ là loại kệ linh hoạt nhất hiện nay ở thị trường trong nước cũng như ở nước ngoài, và là sản phẩm chiến lược của công ty kệ sắt Kệ Việt. Khách hàng có thể tùy biến thành nhiều hình dáng khách nhau để phù hợp với không gian chứa hàng của mình.
 thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-18
KỆ SẮT GIÚP BẠN NHỮNG GÌ?
Dễ tháo ráp, có thể điều chỉnh và di dời.
Chống cháy nổ mối mọt cao
Chống ẩm ướt, nấm mốc trong quá trình kệ làm việc.
Chống rỉ sét nhờ sơn tĩnh điện 3 lớp 2 mặt theo tiêu chuẩn châu âu.
Chân kệ thiết kế thép V đục lỗ (tính tùy biến cao)
Đa dạng về kích thước, mẫu mã
Điều chỉnh được độ cao giữa các tầng theo yêu cầu sử dụng.
Toàn bộ khung thép liên kết ngầm hoặc Bullong chắc chắn
thanh-ly-ke-sat-v-lo-da-nang-17

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
CÔNG TY TNHH AKH VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 1A Phố Sa Đôi ( cạnh cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Nhà máy : KCN Phùng – Đan Phượng – Hà Nội
Điện thoại : 0975 574 829 – 0975 687 674 – 0983 735 235
Website : http://keviet.vn – http://akh.vn – http://kevietnam.vn
Gmail : kevietvn@gmail.com

 

KEVIETNAM.VN - CÔNG TY TNHH AKH VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 1A Phố Sa Đôi ( Cạnh Cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - HN

Chi Nhánh : 140 Đinh Tiên Hoàng - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất : Số 39 Cụm 2, Đoài Khê, Đan Phượng, Hà Nội
Tel: 0826.777.333  - 0975574829 * Fax: 04 6291 6782 
Website: www.kevietnam.vn Email: kevietvn@gmail.com

Đang online: 3
Tổng truy cập: 1835447
© 2014 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ KEVIET.VN
Nhà máy cơ khí Kệ Việt chuyên sản xuất và cung cấp các loại giá kệ siêu thị, kệ sắt, giá kệ để tài liệu, kệ công nghiệp, kệ kho chứa hàng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau. Các sản phẩm của công ty chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá thành cũng như tính tiện dụng của thiết bị. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu, tư vấn mở siêu thị, tư vấn các giải pháp cho các kho chứa hàng hóa.
Hiện nay công ty Kệ Việt đang cung cấp các hạng mục chủ yếu như giá kệ siêu thị, kệ kho chứa hàng, giá kệ để tài liệu ở nội thành Hà Nội và các tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh thành khác. 

giá kệ siêu thị, kệ siêu thị, giá kệ để tài liệu, kệ để hồ sơ, kệ sắt, giá kệ để hàng, kệ công nghiệp, giá kệ trung tải, kệ kho, kệ kho chứa hàng, giá kệ siêu thị, kệ để hàng, kệ kho chứa hàng, kệ kho
anh1
Tư vấn khách hàng
Thành Hưng:0975574829
Nguyễn Hùng:0826.777.333
Kệ Việt Nam:0975574829