0826.777.333 - 0975574829

Kệ sắt lắp ghép ở Hà Nội

Mã SP: KSLGOHN
Bảo hành: 36 tháng
Giá: Liên hệ
Tình trạng: Hàng mới
CHI TIẾT SẢN PHẨM:
MUA HÀNG CHẤT LƯỢNG- ĐÚNG GIÁ - HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI:
KỆ VIỆT xin gửi tới quý khách hàng bảng giá kệ sắt v lỗ đa năng lắp ráp tại Hà Nội, ship hàng toàn quốc!
Địa chỉ : 1A Sa Đôi - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Đt : 0975574829
Lưu ý : Công ty cam kết sử dụng kệ tôn cuộn loại 1, không sử dụng tôn kiện, không đủ chất lượng, xử lý bề mặt trước khi sơn.
Bảo hành: 5 năm
Vận chuyển lắp đặt: Trên 3 kệ vận chuyển miễn phí Hà Nội ( Bán kính 8km ) Ngoại thành tính thêm chút phí. Lắp đặt 50.000/1 kệ.
BẢNG GIÁ KỆ SẮT KỆ VIỆT
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 30CM - CỘT V3X3
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R30 X C60 X 2 SÀN Bộ 245.000
2 D60 X R30 X C80 X 2 SÀN Bộ 259.000
3 D60 X R30 X C100 X 3 SÀN Bộ 318.000
4 D60 X R30 X C100 X 4 SÀN Bộ 372.000
5 D60 X R30 X C120 X 3 SÀN Bộ 339.000
6 D60 X R30 X C120 X 4 SÀN Bộ 392.000
7 D60 X R30 X C150 X 4 SÀN Bộ 424.000
8 D60 X R30 X C150 X 5 SÀN Bộ 477.000
9 D60 X R30 X C200 X 5 SÀN Bộ 529.000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R30 X C60 X 2 SÀN Bộ 279.000
2 D80 X R30 X C80 X 2 SÀN Bộ 290.000
3 D80 X R30 X C100 X 3 SÀN Bộ 372.000
4 D80 X R30 X C100 X 4 SÀN Bộ 443.000
5 D80 X R30 X C120 X 3 SÀN Bộ 392.000
6 D80 X R30 X C120 X 4 SÀN Bộ 463.000
7 D80 X R30 X C150 X 4 SÀN Bộ 495.000
8 D80 X R30 X C150 X 5 SÀN Bộ 566.000
9 D80 X R30 X C200 X 5 SÀN Bộ 617.000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R30 X C60 X 2 SÀN Bộ 316.000
2 D100 X R30 X C80 X 2 SÀN Bộ 325.000
3 D100 X R30 X C100 X 3 SÀN Bộ 425.000
4 D100 X R30 X C100 X 4 SÀN Bộ 514.000
5 D100 X R30 X C120 X 3 SÀN Bộ 445.000
6 D100 X R30 X C120 X 4 SÀN Bộ 534.000
7 D100 X R30 X C150 X 4 SÀN Bộ 566.000
8 D100 X R30 X C150 X 5 SÀN Bộ 655.000
9 D100 X R30 X C200 X 5 SÀN Bộ 706.000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R30 X C60 X 2 SÀN Bộ 353.000
2 D120 X R30 X C80 X 2 SÀN Bộ 362.000
3 D120 X R30 X C100 X 3 SÀN Bộ 481.000
4 D120 X R30 X C100 X 4 SÀN Bộ 588.000
5 D120 X R30 X C120 X 3 SÀN Bộ 501.000
6 D120 X R30 X C120 X 4 SÀN Bộ 608.000
7 D120 X R30 X C150 X 4 SÀN Bộ 640.000
8 D120 X R30 X C150 X 5 SÀN Bộ 747.000
9 D120 X R30 X C200 X 5 SÀN Bộ 799.000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R30 X C60 X 2 SÀN Bộ 328.000
2 D150 X R30 X C80 X 2 SÀN Bộ 337.000
3 D150 X R30 X C100 X 3 SÀN Bộ 453.000
4 D150 X R30 X C100 X 4 SÀN Bộ 561.000
5 D150 X R30 X C120 X 3 SÀN Bộ 469.000
6 D150 X R30 X C120 X 4 SÀN Bộ 577.000
7 D150 X R30 X C150 X 4 SÀN Bộ 680.000
8 D150 X R30 X C150 X 5 SÀN Bộ 845.000
9 D150 X R30 X C200 X 5 SÀN Bộ 890.000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,6 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D60 X R40 X C60 X 2 SÀN Bộ 235.000
2 D60 X R40 X C80 X 2 SÀN Bộ 243.000
3 D60 X R40 X C100 X 3 SÀN Bộ 319,500
4 D60 X R40 X C100 X 4 SÀN Bộ 378,000
5 D60 X R40 X C120 X 3 SÀN Bộ 339,000
6 D60 X R40 X C120 X 4 SÀN Bộ 397,500
7 D60 X R40 X C150 X 4 SÀN Bộ 426,000
8 D60 X R40 X C150 X 5 SÀN Bộ 483,000
9 D60 X R40 X C200 X 5 SÀN Bộ 535,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 0,8 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D80 X R40 X C60 X 2 SÀN Bộ 276,000
2 D80 X R40 X C80 X 2 SÀN Bộ 283,500
3 D80 X R40 X C100 X 3 SÀN Bộ 381,000
4 D80 X R40 X C100 X 4 SÀN Bộ 459,000
5 D80 X R40 X C120 X 3 SÀN Bộ 400,500
6 D80 X R40 X C120 X 4 SÀN Bộ 478,500
7 D80 X R40 X C150 X 4 SÀN Bộ 507,000
8 D80 X R40 X C150 X 5 SÀN Bộ 585,000
9 D80 X R40 X C200 X 5 SÀN Bộ 637,500
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R40 X C60 X 2 SÀN Bộ 315,000
2 D100 X R40 X C80 X 2 SÀN Bộ 322,500
3 D100 X R40 X C100 X 3 SÀN Bộ 439,500
4 D100 X R40 X C100 X 4 SÀN Bộ 537,000
5 D100 X R40 X C120 X 3 SÀN Bộ 459,000
6 D100 X R40 X C120 X 4 SÀN Bộ 556,500
7 D100 X R40 X C150 X 4 SÀN Bộ 585,000
8 D100 X R40 X C150 X 5 SÀN Bộ 682,500
9 D100 X R40 X C200 X 5 SÀN Bộ 735,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R40 X C60 X 2 SÀN Bộ 351,000
2 D120 X R40 X C80 X 2 SÀN Bộ 358,500
3 D120 X R40 X C100 X 3 SÀN Bộ 493,500
4 D120 X R40 X C100 X 4 SÀN Bộ 609,000
5 D120 X R40 X C120 X 3 SÀN Bộ 513,000
6 D120 X R40 X C120 X 4 SÀN Bộ 628,500
7 D120 X R40 X C150 X 4 SÀN Bộ 657,000
8 D120 X R40 X C150 X 5 SÀN Bộ 772,500
9 D120 X R40 X C200 X 5 SÀN Bộ 825,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 40 CM - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R40 X C60 X 2 SÀN Bộ 453,000
2 D150 X R40 X C80 X 2 SÀN Bộ 462,000
3 D150 X R40 X C100 X 3 SÀN Bộ 646,500
4 D150 X R40 X C100 X 4 SÀN Bộ 813,000
5 D150 X R40 X C120 X 3 SÀN Bộ 666,000
6 D150 X R40 X C120 X 4 SÀN Bộ 832,500
7 D150 X R40 X C150 X 4 SÀN Bộ 861,000
8 D150 X R40 X C150 X 5 SÀN Bộ 1,027,500
9 D150 X R40 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,080,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 50 CM - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R50 X C60 X 2 SÀN Bộ 372,400
2 D100 X R50 X C80 X 2 SÀN Bộ 380,800
3 D100 X R50 X C100 X 3 SÀN Bộ 527,800
4 D100 X R50 X C100 X 4 SÀN Bộ 658,000
5 D100 X R50 X C120 X 3 SÀN Bộ 546,000
6 D100 X R50 X C120 X 4 SÀN Bộ 676,200
7 D100 X R50 X C150 X 4 SÀN Bộ 702,800
8 D100 X R50 X C150 X 5 SÀN Bộ 833,000
9 D100 X R50 X C200 X 5 SÀN Bộ 882,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R50 X C60 X 2 SÀN Bộ 422,800
2 D120 X R50 X C80 X 2 SÀN Bộ 429,800
3 D120 X R50 X C100 X 3 SÀN Bộ 603,400
4 D120 X R50 X C100 X 4 SÀN Bộ 758,800
5 D120 X R50 X C120 X 3 SÀN Bộ 621,600
6 D120 X R50 X C120 X 4 SÀN Bộ 777,000
7 D120 X R50 X C150 X 4 SÀN Bộ 803,600
8 D120 X R50 X C150 X 5 SÀN Bộ 959,000
9 D120 X R50 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R50 X C60 X 2 SÀN Bộ 501,200
2 D150 X R50 X C80 X 2 SÀN Bộ 508,200
3 D150 X R50 X C100 X 3 SÀN Bộ 721,000
4 D150 X R50 X C100 X 4 SÀN Bộ 915,600
5 D150 X R50 X C120 X 3 SÀN Bộ 739,200
6 D150 X R50 X C120 X 4 SÀN Bộ 933,800
7 D150 X R50 X C150 X 4 SÀN Bộ 960,400
8 D150 X R50 X C150 X 5 SÀN Bộ 1,155,000
9 D150 X R50 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,204,000
SỬ DỤNG SÀN RỘNG 60 CM - CỘT V3X5
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.0 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D100 X R60 X C60 X 2 SÀN Bộ 422,800
2 D100 X R60 X C80 X 2 SÀN Bộ 429,800
3 D100 X R60 X C100 X 3 SÀN Bộ 603,400
4 D100 X R60 X C100 X 4 SÀN Bộ 758,800
5 D100 X R60 X C120 X 3 SÀN Bộ 621,600
6 D100 X R60 X C120 X 4 SÀN Bộ 777,000
7 D100 X R60 X C150 X 4 SÀN Bộ 803,600
8 D100 X R60 X C150 X 5 SÀN Bộ 959,000
9 D100 X R60 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,008,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.2 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D120 X R60 X C60 X 2 SÀN Bộ 484,400
2 D120 X R60 X C80 X 2 SÀN Bộ 491,400
3 D120 X R60 X C100 X 3 SÀN Bộ 695,800
4 D120 X R60 X C100 X 4 SÀN Bộ 882,000
5 D120 X R60 X C120 X 3 SÀN Bộ 714,000
6 D120 X R60 X C120 X 4 SÀN Bộ 900,200
7 D120 X R60 X C150 X 4 SÀN Bộ 926,800
8 D120 X R60 X C150 X 5 SÀN Bộ 1,113,000
9 D120 X R60 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,162,000
STT KÍCH THƯỚC DÀI 1.5 M ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN
1 D150 X R60 X C60 X 2 SÀN Bộ 579,600
2 D150 X R60 X C80 X 2 SÀN Bộ 586,600
3 D150 X R60 X C100 X 3 SÀN Bộ 838,600
4 D150 X R60 X C100 X 4 SÀN Bộ 1,072,400
5 D150 X R60 X C120 X 3 SÀN Bộ 856,800
6 D150 X R60 X C120 X 4 SÀN Bộ 1,090,600
7 D150 X R60 X C150 X 4 SÀN Bộ 1,117,200
8 D150 X R60 X C150 X 5 SÀN Bộ 1,351,000
9 D150 X R60 X C200 X 5 SÀN Bộ 1,400,000
#kesat #kesatvlo #kesatdanang #kesatvlodanang
#kesat3tang #kesat4tang #kesat5tang

#kesatvlo3tang #kesatvlo4tang #kesatvlo5tang
#kesatdanang3tang #kesatdanang4tang #kesatdanang5tang
#kesatvlodanang3tang #kesatvlodanang4tang #kesatvlodanang5tang
#kedehang3tang #kedehang4tang #kedehang5tang
#kedetailieu3tang #kedetailieu4tang #kedetailieu5tang
Bình luận Facebook
Các sản phẩm khác
KEVIETNAM.VN - CÔNG TY TNHH AKH VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 1A Phố Sa Đôi ( Cạnh Cầu Đôi ) - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - HN

Chi Nhánh : 140 Đinh Tiên Hoàng - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Nhà máy sản xuất : Số 39 Cụm 2, Đoài Khê, Đan Phượng, Hà Nội
Tel: 0826.777.333  - 0975574829 * Fax: 04 6291 6782 
Website: www.kevietnam.vn Email: kevietvn@gmail.com

Đang online: 1
Tổng truy cập: 1953439
© 2014 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ KEVIET.VN
Nhà máy cơ khí Kệ Việt chuyên sản xuất và cung cấp các loại giá kệ siêu thị, kệ sắt, giá kệ để tài liệu, kệ công nghiệp, kệ kho chứa hàng với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau. Các sản phẩm của công ty chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, giá thành cũng như tính tiện dụng của thiết bị. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế theo yêu cầu, tư vấn mở siêu thị, tư vấn các giải pháp cho các kho chứa hàng hóa.
Hiện nay công ty Kệ Việt đang cung cấp các hạng mục chủ yếu như giá kệ siêu thị, kệ kho chứa hàng, giá kệ để tài liệu ở nội thành Hà Nội và các tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh thành khác. 

giá kệ siêu thị, kệ siêu thị, giá kệ để tài liệu, kệ để hồ sơ, kệ sắt, giá kệ để hàng, kệ công nghiệp, giá kệ trung tải, kệ kho, kệ kho chứa hàng, giá kệ siêu thị, kệ để hàng, kệ kho chứa hàng, kệ kho
anh1
Tư vấn khách hàng
Thành Hưng:0975574829
Tuấn Thành:0975687674
Hoàng Thiên:0983735235
Nguyễn Hùng:0826777333